Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website (www.antwoordvoorzzpers.nl) welke wordt beheerd door Linked Freelancers (hierna LF). U stemt met deze voorwaarden in door deze website te bezoeken en te gebruiken.

Informatie
De informatie op deze website heeft als doel om ZZP'ers en andere bezoekers globaal en praktisch te informeren over zaken aangaande het ondernemerschap.

LF staat niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie op deze website en controleert deze niet op juridische of wettelijke deugdelijkheid.

Bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en toepassing van de informatie op deze website. Bij twijfel dient altijd een ter zake deskundig adviseur te worden geraadpleegd.

Gebruik
Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden.

Het is expliciet niet toegestaan om:

  • Reclame te maken voor producten of diensten of daarnaar te verwijzen door weblinks;
  • Berichten te plaatsen van racistische aard of die kwetsend of beledigend zijn;
  • Te spammen

Van gebruikers van deze website wordt verwacht dat zij in correct geformuleerd Nederlands discusseren en geen grove, kwetsende of beledigende termen gebruiken.

Intellectueel eigendom
Alle geplaatste berichten op deze website zijn eigendom van LF. Het is verboden om deze zonder toestemming te verspreiden, gebruiken of publiceren in welke vorm dan ook. Het plaatsen van links is toegestaan mits met bronvermelding.

Algemeen
Deze website is vrijelijk toegangkelijk zonder dat een vergoeding is vereist. In sommige gevallen is registratie vereist.
 
LF houdt zich het recht voor om de inhoud van geplaatste berichten te wijzigen en om berichten of gebruikers te verwijderen.

De inhoud van deze voorwaarden kan zonder aankondiging worden aangepast.

Laatste antwoorden

Social media lijkt haast wel ontworpen voor de ZZP'er. Als je het leuk vindt, kom eens op een workshop. Zie https://www.saleswizard.nl/trainingen/facebook-voor-bedrijven/
Wat ik merk is dat een uitlegvideo of promotievideo vaak erg goed werkt in uw onderneming netjes en goed over te laten komen. Er zijn veel professionele bedrijven die video's maken vanaf 500 a 600 eur
Hallo Lisa, Ik weet niet of ik dit mag zeggen (als het niet mag, reageer dan even op dit bericht), maar ik ontwerp zelf logo's voor 20 euro. Ik kan een mooi en creatief logo voor je ontwerpen. En b
Ik weet niet of ik dit mag zeggen (als het niet mag, reageer dan even op dit bericht), maar ik ontwerp zelf logo's voor 40 euro. Ik kan een mooi en creatief logo voor je ontwerpen. En ben je niet tevr
Doe een deel zelf, en besteed uit wat je niet wilt weten of geen tijd voor hebt. Maar als zzp'er zou ik zelf zoveel mogelijk zelf doen, mits je genoeg te besteden hebt. Denk aan een Masterclass voor

Sign In or Create Account